Utbildning i konsistensanpassade måltider

Med vår utbildningsplattform gör vi kunskap om konsistensanpassning lättillgänglig och rolig. Utbildningarna är kostnadsfria för våra kunder som har en variation av Findus puréer och timbaler upphandlade på anbudet. Efter avslutad utbildning kan du skriva ut ditt eget certifikat på genomförd utbildning. Anmälan görs via mail där du anger kontaktuppgifter och vart du jobbar.
Utbildning i konsistensanpassade måltider

Med vår utbildningsplattform gör vi kunskap om konsistensanpassning lättillgänglig och rolig. Utbildningarna är kostnadsfria för våra kunder som har en variation av Findus puréer och timbaler upphandlade på anbudet. Efter avslutad utbildning kan du skriva ut ditt eget certifikat på genomförd utbildning. Anmälan görs via mail där du anger kontaktuppgifter och vart du jobbar.