Varifrån kommer vår fisk

Varifrån kommer vår fisk

Ansvarsfulla inköp av fisk och skaldjur 

Visste du att världens befolkning förutspås uppgå till 10 miljarder år 2050? En växande befolkning innebär ökad efterfrågan på hälsosamt protein. Ansvarsfulla inköp av både vildfångad och odlad fisk har en viktig roll att spela för att säkra framtiden för fisk och skaldjur.   

Allt fiske och alla odlingar vi köper vår fisk ifrån måste hålla mycket hög standard. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med olika fiskeriföretag, vilket betyder att vi genom åren har kunnat uppmuntra flera av dem att bli certifierade.   

Vi följer vår strikta policy för inköp av fisk och skaldjur för att se till att alla fiskeriföretag uppfyller de internationellt överenskomna principerna för ansvarsfull förvaltning av fisket.

Våra mål
Genom certifiering av all vår fisk ska vi bidra till en bättre framtid för världens hav


Vildfångad fisk och skaldjur - 100 % av vår vildfångade fisk och våra skaldjur kommer från hållbart fiske sedan 2015

Findus var först med att introducera MSC-märkt fisk på den svenska marknaden och redan 2015 uppnådde vi vårt mål om att certifiera all vår vildfångade fisk. Det är ett stort steg i rätt riktning i och med att en tredjedel av världens fiskbestånd är överfiskade. Vi fortsätter nu arbeta för att göra det enkelt för dig som konsument att göra hälsosamma och hållbara måltidsval.

Odlad fisk och skaldjur - 100 % av våra fiskar och skaldjur ska komma från ansvarsfulla odlingar 2021.

Utöver vildfångad fisk köper vi även in odlad fisk och skaldjur. Vi arbetar nu för att även hela vårt sortiment av odlad sjömat ska uppfylla oberoende standarder för ansvarsfullt vattenbruk ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Lär dig mer om vattenbruk här.

Läs mer om våra ansvarsfulla inköp av fisk.