Våra medarbetare är vår främsta styrka

Vi har idag över 8 000 anställda i 22 olika länder, varav drygt 200 i Sverige. Vi är övertygade att vi blir mer konkurrenskraftiga och innovativa om varje enskild medarbetare får chansen att utvecklas och uppnå sin fulla potential. Våra medarbetares välmående är helt avgörande för vår verksamhet och vi ser därför till att alla får möjlighet att göra sin röst hörd inom företaget, bland annat genom interna medarbetarundersökningar.   

Mångfald och jämställdhet

Vi förser en bred grupp konsumenter med produkter och vi riskerar att gå miste om många möjligheter om vi inte återspeglar denna mångfald internt genom våra medarbetare. Både jämställdhet och mångfald bidrar till en positiv arbetskultur som uppmuntrar kreativitet och nytänkande. Det ger oss fler perspektiv när vi ska fatta beslut, vilket stärker både innovationskraften, konkurrensförmågan och den långsiktiga lönsamheten.   

Jämställdhetsarbete är inget nytt för oss på Findus. Genom till exempel jämställdhetsplaner och lönekartläggningar har vi fokuserat på att göra det möjligt att kombinera karriär och familjeliv genom flexibla arbetssätt. Hos oss är det inte ett hinder i karriärutvecklingen att vara småbarnsförälder eller föräldraledig.   

Detta har lett till att vi på Findus Sverige idag har 55 % kvinnor i ledningsgruppen, 50 % kvinnor som linjechefer samt 60 % kvinnor i styrelsen. Det är siffror vi är stolta över, men vi vet att vi trots det inte kan luta oss tillbaka. Vi kommer att fortsätta med vårt jämställdhetsarbete för att behålla den jämna fördelning mellan könen som vi har i dag. Vi kommer även utöka vårt arbete för en bredare mångfald, bland annat genom att se över vår rekryteringsprocess för att försöka locka till oss fler personer med utomnordisk bakgrund.   

Säkra arbetsförhållanden för våra anställda

För oss är det A och O att våra anställda känner sig säkra på sin arbetsplats. Vi strävar alltid efter att bli bättre, och arbetar därför med att uppdatera vår nuvarande Policy för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, samt har rekryterat en ny koncernövergripande chef för hälsa och säkerhet. Vår ambition är att upprätta ett gemensamt system för säkerhetshantering, för att på så vis kunna ta fram en tydlig process för rapportering och upptrappning av åtgärder mot incidenter och skador.  

20% av de som erbjuds anställning år 2022 ska vara personer med utomnordisk härkomst. 

Vi har redan idag uppnått jämställdhet i ledningsgruppen, bland linjechefer och i styrelse. Nu arbetar vi för bredare mångfald i organisationen. 

Hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen

Vårt uppdrag som företag är att hjälpa familjer att äta lite bättre varje dag. Vi anser att denna mentalitet måste komma inifrån, och delas av alla våra medarbetare. Vi ser hälsa som en viktig del av livet och har därför lanserat ”Our Well Way” – vårt eget program för hälsa och välbefinnande. Tanken med programmet är att våra medarbetare ska få stöd att förbättra sitt fysiska, mentala och ekonomiska välbefinnande. Vi ser att detta leder till förbättrad hälsa, produktivitet och engagemang på arbetsplatsen. Arbetet drivs av våra lokala ”Well Way Champions” tillsammans med Arbetshälsan och lokala HR-avdelningar.