Ansvarsfull odling och inköp av grönsaker

Ansvarsfull odling och inköp av grönsaker

Hållbara jordbruk är en viktig del av vårt arv och vår framtid.

Som ledande producent av frysta grönsaker ska vi säkerställa tillgången på näringsrika grönsaker av god kvalitet. Ansvarsfull grönsaksodling är nödvändigt både för vårt företag och för planetens hälsa. Dåliga odlingsmetoder kan leda till minskad biologisk mångfald, medan skadliga rester från bekämpningsmedel påverkar omkringliggande miljö och vattenbrist.

Hållbara odlingsmetoder är A och O

Vi på Findus har länge arbetat med att utveckla hållbara odlingsmetoder. I centrum för det arbetet är vårt unika arbete med utveckling av nya ärtsorter, även kallat ärtförädling, i skånska Selleberga. Här har vi sedan 80-talet förädlat ärter och vår personal arbetar än idag för att utveckla våra ärters smak, konsistens och näringsinnehåll, samt för att säkra varianter som kan leverera en sund gröda i ett mer omväxlande klimat.

Vår erfarna fältpersonal övervakar grödorna för att säkerställa att de odlas enligt våra principer för ett ansvarsfullt och hållbart jordbruk. Det innebär också att de kontrollerar hanteringen av grödorna samt säkerställer att grödorna skördas när de är som allra bäst.

Vårt mål är att 100 % av våra grönsaker ska komma från hållbara odlingsmetoder år 2025

Vad är ett hållbart jordbruk?

För att garantera bästa jordbruksstandard är vi medlemmar i SAI – Sustainable Agriculture Initiative, som är det ledande globala initiativet för utveckling av ett hållbart jordbruk för livsmedelsproduktion. 

SAI definierar hållbart jordbruk som ”effektiv produktion av säkra jordbruksprodukter med hög kvalitet, på ett sätt som skyddar och förbättrar den naturliga miljön, odlarnas sociala och ekonomiska förhållanden, deras anställda och lokalsamhällen, samt säkrar alla odlade arters hälsa och välbefinnande”. Det omfattar områden som biologisk mångfald, miljöhänsyn, näringsinnehåll och jord samt hantering av vatten och avfall.