Vår väg mot en hållbar framtiD

Vår väg mot en hållbar framtiD

Vi driver på utvecklingen för hållbar mat genom ansvarsfullt agerande och långsiktiga samarbeten. Vi har sedan starten 1941 utvecklat god mat med miljön och framtiden i fokus. I vårt fortsatta arbete har vi tagit fram en ambitiös strategi där vi arbetar för att bidra till en hållbar framtid för miljö och människa, lokalt och globalt.

Frysens roll i en hållbar framtid

Djupfryst har haft en given roll inom livsmedelsbranschen sedan vi på Findus i mitten av 40-talet introducerade djupfrysta produkter i Sverige. Frysning är ett naturligt sätt att bevara mat som är bra för både hälsa och miljö. Att djupfrysa direkt efter skörd säkrar grönsakers vitamin- och mineralinnehåll och gör dem nyttigare eller lika nyttiga som färska grönsaker. Det är också det mest skonsamma sättet att förlänga hållbarheten, både vad gäller smak, arom, näringsvärde och konsistens. 

Visste du att en tredjedel av all mat som produceras slängs*? Matsvinn är en av vår tids stora hållbarhetsutmaningar och här spelar frysen en viktig roll. Forskning visar nämligen att fryst mat minskar matsvinnet med upp till 47% jämfört med färska alternativ**. Den längre hållbarheten hos fryst mat bidrar till minskat svinn både under transporter, hos butiker och konsumenter. Med fryst är det dessutom enkelt att ta tillvara på all mat i förpackningen. Genom att plocka fram precis den mängd som behövs och låta resten ligga kvar i frysen blir det inget spill. Helt enkelt; fryst mat är klimatsmart!

Som ledande företag inom den frysta kategorin vill vi höja frysens status utifrån ett hållbarhetsperspektiv, och vi hoppas att genom vårt arbete kunna visa på att svaret på att minska matsvinnet redan idag finns i de flesta svenskars kök - den måste bara nyttjas mer. 

*En tredjedel av all mat slängs Studie om matsvinn i EU:s 27 medlemsstater, rapport från Bio Intelligence Service till Europeiska Kommissionen, teknisk rapport - 2010 - 054.

**Martindale, W, (2014) "Using consumer surveys to determine food sustainability", British Food Journal, Vol. 116 Issue: 7, pp. 1194-1204, doi: 10.1108/BFJ-09-2013-0242

En bit i ett större pussel

FN:s Globala mål för hållbar utveckling (SDG) har satts upp för att möta globala utmaningar inom hållbarhet. För att uppnå dessa mål bör varje företag använda sitt inflytande där det kan göra den största skillnaden. Därför fokuserar Findus och Nomad Foods hållbarhetsstrategi på mål 2, 12, 14 och 15. Vi använder målen som en katalysator för förändring i vår verksamhet och tror på samarbete och proaktivt arbete för att säkerställa att vi gör det största bidraget till Agenda 2030. 

 

Vår hållbarhetsstrategi

Med utgångspunkt i Agenda 2030 har vi formulerat ett tydligt ramverk med konkreta målsättningar, där varje mål följs upp regelbundet. Vi har i vår hållbarhetsstrategi valt de målområden där vi kan göra verklig skillnad - på riktigt!

Vi tror att vi uppnår bäst resultat genom att:

Respektera planetens tillgångar: Vår produktion och våra inköp ska bygga på respekt och omtanke för människa och miljö. Genom certifiering av all vår fisk och alla våra grönsaker ska vi bidra till en bättre framtid i hav och på land.

Bidra till en hälsosammare vardag: Med vår mat ska vi bidra och inspirera till en mer hälsosam vardag för alla. Genom att förnya och ständigt förbättra vår portfölj ska konsumenter välja mellan ett brett sortiment av hälsosamma produkter.

Verka ansvarsfullt: Genom att verka ansvarsfullt ska vi på Findus arbeta för att minska påverkan i alla delar i vår produktionskedja. Vi ska minska utsläppen från våra fabriker, halvera vårt matsvinn och säkerställa att våra transporter sker med mindre klimatpåverkan, samt att våra förpackningarna är återvinningsbara. För att göra det möjligt arbetar vi för att alla våra anställda ska ha chansen att uppnå sin fulla potential. 

 

Nomad Foods eating for the planet symbol, Findus Special Foods

Målsättningar 

För att mäta att vi är på rätt väg i vårt hållbarhetssamarbete har vi tagit fram skarpa mål som följs upp årligen. 

All vår fisk är sedan 2021 100% certifierad.

Alla våra grönsaker ska komma från hållbar jordbrukspraxis år 2025. Vi har odlat grönsaker i decennier, och för oss är hållbart odlade, näringsriktiga grönsaker av hög kvalitet centralt.

Vi ska ta bort alla smakförstärkare och konstgjorda smak- och färgämnen i vår mat senast 2021. Vi ser nämligen inte att dessa tillhör framtidens goda, näringsriktiga mat.

Vårt mål är att årligen öka andelen produkter som klassas som Healthy Meal Choices. Rätt och bra näring åt alla är något som vi på Findus har arbetat med i decennier. Idag klassas 80% av våra produkter som Healthy Meal Choices.

100% av våra konsumentförpackningar ska vara återvinningsbara år 2022. För att nå vårt mål följer vi utvecklingen av nya material och byter successivt ut förpackningar som idag inte går att återvinna mot återvinningsbara material. Vi har anslutit oss till Plastinitiativet vars mål är att alla plastförpackningar ska vara helt återvinningsbara till 2022.