Näringstätt & näringsrätt med berikning & berikade recept

Mat är en viktig del av våra liv. Förutom att den ger kraft och energi förknippas ofta måltiden med något trevligt. Men för sjuka eller sköra äldre är matsituationen inte alltid lika lustfylld. Många tappar aptiten och en del får problem med att tugga och svälja. Det leder ofta till minskat matintag som kan orsaka viktnedgång och undernäring. Berikning är ett effektivt sätt att undvika risken för undernäring genom att tillföra extra energi, protein, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer till vanliga maträtter.
Näringstätt & näringsrätt med berikning & berikade recept

Mat är en viktig del av våra liv. Förutom att den ger kraft och energi förknippas ofta måltiden med något trevligt. Men för sjuka eller sköra äldre är matsituationen inte alltid lika lustfylld. Många tappar aptiten och en del får problem med att tugga och svälja. Det leder ofta till minskat matintag som kan orsaka viktnedgång och undernäring. Berikning är ett effektivt sätt att undvika risken för undernäring genom att tillföra extra energi, protein, fett, kolhydrater, mineraler och vitaminer till vanliga maträtter.