Matglädje från Findus Care

Mat med rätt konsistens, IDDSI-guidning & recept. Symptom på tugg- och sväljsvårigheter, eller dysfagi som det också kallas, varierar stort från individ till individ. En del behöver enbart byta ut några få livsmedel eller få hjälp med att få maten delad i mindre bitar medan andra har så pass grava svårigheter att de endast kan förtära flytande kost.
Matglädje från Findus Care

Mat med rätt konsistens, IDDSI-guidning & recept. Symptom på tugg- och sväljsvårigheter, eller dysfagi som det också kallas, varierar stort från individ till individ. En del behöver enbart byta ut några få livsmedel eller få hjälp med att få maten delad i mindre bitar medan andra har så pass grava svårigheter att de endast kan förtära flytande kost.